درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 چهارشنبه سیزدهم ربیع‌الاول۱۴۴۰ هجری قمری، ۳۰ آبان ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸روز متوسطی است.

🔸 در کارها قدری احتیاط شود‌.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان نیکو است.

🔸 بیمار امروز، پس از چندی بهبود یابد.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود، پس از چند روز پیدا شود. ان شاءالله

🔹برای قرض دادن و قرض گرفتن احتیاط لازم است.

🔹این روز برای برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد، چندان مناسب نیست.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت، با احتیاط انجام شود.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز در مسافرت احتیاط شود.

🔸کسی که در این روز به دنیا بیاید تربیت اش آسان خواهد شد. ان شاء الله.اما برای سلامتیش باید خیلی توجه نمود و مراقبش بود.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان نیکو است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب است.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث ملال میشود.

🔹امروز،سر تراشیدن، خوب است.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در 《نخاع》 است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹برای خواب در این شب خیر و شرى نیست.

🔹مسیر رجال الغیب میان غرب و شمال میباشد.


استخـ✍ــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 سه‌شنبه دوازدهم ربیع‌الاول۱۴۴۰ هجری قمری، ۲۹ آبان ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸روز خوب و شایسته‌ای است.

🔸امروز برای شروع کارها مناسب است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان نیکو است.

🔸بیمار امروز، زود بهبودی یابد.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود، زود پیدا شود. ان شاءالله

🔹قرض دادن و قرض گرفتن خوب است.

🔹این روز برای برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد، با توکل بر خداوند مناسب است.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت، خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸از میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان بپرهیزید.

🔸در این روز مسافرت خوب است.

🔸کسی که در این روز به دنیا بیاید تربیت اش آسان خواهد شد. ان شاء الله

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان نیکو است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب است.

🔹حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث ضعف بدن میشود.

🔹امروز،سر تراشیدن، خوب است.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در 《 خصیه 》 است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹تعبیر خواب در این شب با تاخیر همراه است.

🔹مسیر رجال الغیب از سمت مغرب میباشد.


استخـ✍ــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 دوشنبه یازدهم ربیع‌الاول۱۴۴۰ هجری قمری، ۲۸ آبان۱۳۹۷

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸روز خوب و شایسته‌ای است.

🔸امروز برای شروع کارها خوب است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان نیکو است.

🔸بیمار امروز، امید به بهبودی اش میرود.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز فرار کند یا گم شود، زود پیدا شود.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن خوب است.

🔹این روز برای برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد، مناسب است.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت، خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز مسافرت نیکو است.

🔸کسی که در این روز به دنیا بیاید زندگی اش نیکو خواهد شد ان شاالله
👈 اما نباید با سلطان و حاکم مجادله کند.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان نیکو است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، مناسب نیست.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث خبط دماغ میشود.

🔹 امروز،سر تراشیدن، خوب نیست موجب اندوه گردد.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در 《 صورت چپ 》 است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹تعبیر خواب در این شب با تاخیر همراه است.

🔹مسیر رجال الغیب از سمت جنوب میباشد.


استخـ✍ــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی‌سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 شنبه نهم ربیع‌الاول ۱۴۴۰ هجری قمری، ۲۶ آبان ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸روز نیکو و مبارکی است.

🔸امروز برای شروع کارها مناسب است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان نیکو است.

🔸بیمار امروز، بیماری اش آسان شود.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز فرار کند یا گم شود، زود پیدا شود.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن انجام شود.

🔹این روز برای برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد، مناسب است.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت، خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز مسافرت موجب افزایش روزی و مال است.

🔸کسی که در این روز به دنیا بیاید تربیتش نیکو و موفق خواهد شد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، مناسب نیست.

🔹حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث درد در اعضا میشود.

🔹امروز،سر تراشیدن، موجب درد است.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در 《 پشت 》 است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹 تعبیر خواب در این شب درست و بدون خطا است.

🔹مسیر رجال الغیب در میان شرق و جنوب میباشد.


استخـ✍ــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 جمعـه هشتم ربیع‌الاول۱۴۴۰ هجری قمری، ۲۵ آبان ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز نیکویی است.

🔸امروز برای شروع کارها،خوب است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸کسی که در این روز بیمار شودبه زودی بهبود یابد.إن شاءالله.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود،پس از چند روز ،پیدا میشود.ان شاء الله.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن با احتیاط باشد.

🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت،خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز، سفر،سودمند است.

🔸کسی که در این روز متولد شود، صاحب سخن ،قلم و مقام خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب نیست.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث درد سر میشود.

🔹امروز،سر تراشیدن، سبب بیماری است.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در « بیـنی » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹خواب در این شب، درست است.

🔹مسیر رجال الغیب از سمت شمال میباشد.


استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 پـنج‌شنبه هفتم ربیع‌الاول ۱۴۴۰ هجری قمری، ۲۴ آبان ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز برگزیده و نیکویی است.

🔸امروز برای شروع کارها خوب است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸کسی که در این روز بیمار شود،زود بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود،خیلی زود پیدا میشود.ان شاء الله.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن با احتیاط باشد.

🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹 خرید و فروش خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز، سفر انجام شود چون سودمند است..

🔸کسی که در این روز متولد شود،خوش اقبال خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب است.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث موت ( مرگ ناگهانی )، است.

🔷 امروز،سر تراشیدن، خوب است، از بزرگان دولت یابد.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در « زبــان » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹خواب در این شب درست است.


استخــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 چهار شنبه شش ربیع‌الاول ۱۴۴۰ هجری قمری، ۲۳ آبان ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز بسیار خجسته ای است.

🔸امروز برای شروع کارها،خیلی خوب است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸کسی که در این روز بیمار شود،بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود،زود پیدا میشود.ان شاء الله.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن خوب است.

🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹 خرید و فروش و تجارت،با نفع همراه است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز، سفر خوب است و سود و موفقیت فراوان دارد.

🔸کسی که در این روز متولد شود،زیبا و دانا خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب نیست به فردا موکول شود.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث رعشه اعضاء است.

🔹 امروز،سر تراشیدن، خوب نیست.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در «در بازوی راسـت » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹 خواب در این شب درست است و میگویند بعد از دو روز تعبیر میشود..

🔹مسیر رجال الغیب میان شرق و شمال میباشد.


استخــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 سه‌شنبه پنجم ربیع‌الاول ۱۴۴۰ هجری قمری، ۲۲ آبان ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز روز متوسطی است.

🔹شروع کارها را یک روز عقب اندازید.

🔹دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹کسی که در این روز بیمار شود دیرتر بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود،پس از چند هفته ،پیدا میشود.ان شاء الله.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن با احتیاط باشد.

🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹در خرید و فروش و تجارت،احتیاط شود.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز، سفر با احتیاط انجام شود.

🔸کسی که در این روز متولد شود، تربیتش نیکو خواهد شد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب است.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث زردی رنگ است.

🔹 امروز،سر تراشیدن، موجب سرور و شادی است.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در «در صورت راسـت » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹 تعبیر خواب در این شب با تأخیر همراه است.

🔹مسیر رجال الغیب میان غرب و شمال میباشد.


استخـ✍🏽ــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

مشاهده مموارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 دوشنبه چهارم ربیع‌الاول۱۴۴۰ هجری قمری، ۲۱ آبان ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز خوب و مبارکی است.

🔸شروع کارها نیک است.

🔸ساختمان سازی در این روز خوش بمن است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸کسی که در این روز بیمار شودبه زودی بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود،زود ،پیدا میشود.ان شاء الله.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن اشکالی ندارد.

🔹 مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند ،نیکو است.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت،خوب است..

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و حویشاوندان خوب است.

🔸در مسافرت احتیاط شود.

🔸کسی که در این روز متولد شود،دانا و فهیم خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب و باعث طول عمر است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب نیست.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث درد سر است.

🔹 امروز،سر تراشیدن، موجب غم و اندوه است.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در «در تهیگاه » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹 تعبیر خواب این شب با تأخیر همراه است.

🔹مسیر رجال الغیب از سمت مغرب میباشد.

استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆یک‌شنبه سوم ربیع الاول۱۴۴۰ هجری قمری، بیست آبان ۱۳۹۷


┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز متوسطی است.

🔸شروع کارها ،به تأخیر افتد.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸کسی که در این روز بیمار شود زود بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود، پس از اندکی پیدا میشود.ان شاء الله.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن با احتیاط انجام شود.

🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت با احتیاط انجام شود.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز، سفر در صورت لزوم انجام شود.

🔸کسی که در این روز متولد شود ،حال و تربیتش نیکو شودو به ثروت خواهدرسید اگر خدا بخواهد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ،به قولی خوب است و به قولی،بد.

🔹امروز حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)،خوب نیست.گفته شده موجب ضعف دماغ است.

🔹 امروز،سر تراشیدن، خوب و سبب درازی مو است.

🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در «ساق پاها»است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹تعبیر خواب امشب هرآن چیزی است که دیده شده.

اسـتـخـراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????