درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌شنبه‌ بیست‌و‌سه صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، سی‌ام مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دو‌شنبه بیست‌ودوم صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌ونهم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 شنبه بیست صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وهفت مهر ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعـه نوزدهم صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وششم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبـه هجدهم صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وپنجم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبه هفدهم صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وچهارم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌شنبـه شانزده صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وسوم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دوشنبـه پانزده صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌ودوم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعه دوازده صفر ۱۴۴۱ هجری قمری، نوزده مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبـه دهـم صفر ۱۴۴۱هجری قمری، هفدهم مهرماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

????? ???

????? ??????