درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 شنبه بیست‌وهشت شوال ۱۴۴۱ هجری قمری، سی‌ویک خرداد ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعــه بیست‌وهفت شوال۱۴۴۱ هجری قمری، سی خرداد ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبــه بیست‌وشش شوال۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌ونه خرداد ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌شنبه بیست‌وچهار شوال ۱۴۴۱ هجری قمرے، بیست‌وهفت خرداد ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دو شنبه‌ بیست‌و‌سه شوال۱۴۴۱ هجری قمری،بیست‌وشش خرداد۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 یک‌شنبه بیست‌ودو شوال ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وپنج خرداد۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 شنبـه بیست‌ویک شوال ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وچهار خرداد ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعه بیست شوال ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وسه خرداد ۱۳۹۹

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز روز خوبی است.
🔹امروز برای شروع کارها روز خوبی است.
🔹دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.
🔹کسی که در این روز بیمار شود زود بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸کسی که امروز گم شود، زود پیدا میشود. ان شاء الله.
🔸قرض دادن و قرض پسندیده است.
🔸برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،خوب است.
🔸کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.
🔸خرید و فروش با سود همراه است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.
🔹در این روز، سفر انجام شود.
🔹کسی که در این روز متولد شود، حکیم و سیاستمدار خواهدشد. اگر خدا بخواهد.
🔹رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.
🔹صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز ناخن گرفتن ، موجب ایمنی از بلاست.
🔸حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث صحت بــدن است.
🔸امروز،سر تراشیدن، خوب است.
🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در «کف پا» است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.
🔸 خواب در این شب درست نیست.
🔸مسیر رجال الغیب از میان غرب و شمال میباشد.
❤️بهتر است هنگام حرکت به سمت محل کار یا در مکانی که حاجتی دارید رو به این سمت نهاده و از ایشان یاری بطلبید.
چون کسی در نزد شروع در شغلی و سفری روی خود را به طرف ایشان کند و همت از ایشان طلبد، بدین نهج (صورت):

💥بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا رِجالُ الغیب. السلام علیک ایتها الارواح المُقَدّسه. اَغیثونی بِغَوله و اُنظروا اِلَیَّ بِنَظره یا رُقبا یا نُقبا یا نُجبا یا ابدال یا اوتاد یا غوث یا قُطُب💥
👈🏼و به هر زبانی که خواهد، مطلب خواهد و شروع در مدعا کند، البته به مقصود رسد. انشاءالله》


استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄
مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

21:08:26

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 چهارشنبــه هجدهم شوال ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌و‌یک خرداد ۱۳۹۹

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبه پنجم شوال ۱۴۴۱ هجری قمری، هشت خرداد ۱۳۹۹ ┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄ 🔸امروز روز خوبی است. 🔸امروز برای شروع کارها روز مناسبی است. 🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است. 🔸کسی که در این روز بیمار شود زود بهبود یابد. ┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄ 🔹کسی که امروز گم شود،پس از چند روز پیدا میشود.ان شاء الله. 🔹قرض دادن و قرض گرفتن پسندیده است. 🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود. 🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است. 🔹 خرید و فروش موجب سود است. ┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄ 🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان موجب دوستی است. 🔸 این روز برای سفر خوب است. 🔸کسی که در این روز متولد شود سعادتمندخواهدشد. اگر خدا بخواهد. 🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است. 🔸صدقه دادن خوب است. ┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄ 🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب است. 🔹امروز حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)،خوب نیست.گفته شده موجب زردی رنگ است. 🔹امروز،سر تراشیدن، موجب سرور و شادی است. 🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز درصورت راست»است. ‌👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد. 🔹تعبیرخواب امشب،تأخیر دارد. 🔹مسیر رجال الغیب میان غرب و شمال میباشد. ❤بهتر است هنگام حرکت به سمت محل کار یا در مکانی که حاجتی دارید رو به این سمت نهاده و از ایشان یاری بطلبید. چون کسی در نزد شروع در شغلی و سفری روی خود را به طرف ایشان کند و همت از ایشان طلبد، بدین نهج (صورت): 💥بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا رِجالُ الغیب. السلام علیک ایتها الارواح المُقَدّسه. اَغیثونی بِغَوله و اُنظروا اِلَیَّ بِنَظره یا رُقبا یا نُقبا یا نُجبا یا ابدال یا اوتاد یا غوث یا قُطُب💥 👈🏼و به هر زبانی که خواهد، مطلب خواهد و شروع در مدعا کند، البته به مقصود رسد. انشاءالله》 استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی ┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄ مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????