درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 یک‌شنبه سی‌ام جمادی‌الاول۱۴۴۱ هجری قمری ششم بهمن ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 ‌شنبه بیست‌ونه جمادی‌الاول ۱۴۴۱ هجری قمری، پنجم بهمن‌ماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعه بیست‌وهشت جمادی‌الاول۱۴۴۱ هجری قمری، چهارم بهمن ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبه بیست‌وهفت جمادی‌الاول ۱۴۴۱ هجری قمری، سوم بهمن ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌شنبه بیست‌وپنج جمادی‌الاول۱۴۴۱ هجری قمری، اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دوشنبه بیست‌وچهار جمادی‌الاول۱۴۴۱ هجری قمری، سی‌ام دی‌ماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆یک‌شنبه بیست‌و‌سه جمادی‌الاول ۱۴۴۱ هجری‌قمری، ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 شنبه بیست و دو جمادی‌الاول ۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وهشت دی‌ماه۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 جمعـه بیست‌و یک جمادی‌الاول ۱۴۴۱هجری قمری، بیست‌وهفت دی‌ماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 پنج‌شنبه بیست جمادی‌الاول۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وشش دی‌ماه۱۳۹۸

ادامه مطلب

????? ???

????? ??????