درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

سومین مناجات ما با او ... !🌹خدایا: "عقیده" مرا از دست "عقده‌ام" مصون بدار.

🌹خدایا: به من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانی کن.

🌹خدایا: رشد علمی و عقلی مرا از فضیلت "تعصب" و "احساس" و "اشراق" محروم نسازد.

🌹خدایا: مرا همواره آگاه و هوشیار دار،
تا پیش از شناختن
"درست " و "کامل" کسی،
یا فکری مثبت یا منفی
قضاوت نکنم.

🌹خدایا:
جهل آمیخته با خودخواهی و حسد،
مرا، رایگان،
ابزار قتاله دشمن برای حمله به دوست،
نسازد.

🌹خدایا: شهرت، منی را که: "می خواهم باشم"،
قربانی منی که: "می خواهند باشم"
نکند.

🌹خدایا: مرا از چهار زندان بزرگ انسان:
"طبیعت"
"تاریخ"
"جامعه"
و "خویشتن"
رها کن،
تا آنچنان که تو ای آفریدگار من،
مرا آفریده‌ای خود آفریدگار خود باشم،
نه که همچون حیوان خود را با محیط،
که محیط را با خود تطبیق دهم.

🌹خدایا: مرا از فقر ترجمه و زبونی تقلید نجات بخش،
تا قالب‌های بی‌ارزش را بشکنم،
تا در برابر " قالب ریزی" غرب!
بایستم
و تا همچون
اینها و آنها
دیگران حرف نزنند
و من فقط دهانم را تکان دهم.


✍🏼 نیایش دکتر علی شریعتی

┄┄┅┅┅❅❁ ❁❅┅┅┅┄┄
🔻کانال درمانگاه معنوی

دومین مناجات ما با او ... !

🌸یا رب دل پــــاک‌و جان آگـاهم‌ده
آه شـــــب و گریهء سحر گـاهم ده

در راه خود اول ز خودم بیخود کن
بیخود چو شدم‌زخود بخود راهم ده

🌸الهــــی یکتای بی همتایی ،
قیوم توانایی ،
بر همه چیز بینایی ،
در همه حال دانایی ،
از عیب مصفایی ،
از شرک مبرایی ،
اصل هر دوایی ،
داروی دلهایی ،
شاهنشاه فرمانفرمایی ،
مغزز بتاج کبریایی ،
بتو رسد ُملک خدایی .

🌸الهــــی نام تو ما را جواز،
مهر تو ما را جهاز،
شناخت تو ما را امان ،
لطف تو ما را عیان .

🌸الهــــی ضعیفان را پناهی ،
قاصدان را بر سر راهی ،
مومنان را گواهی ،
چه عزیز است آنکس که تو خواهی .

🌸الهــــی‌ای خالق بی مدد
و ای واحد بی عدد ،
ای اول بی هدایت
و ای آخر بی نهایت
ای ظاهر بی صورت
وای باطن بی سیرت ،
ای حی بی ذلت
ای مُعطی بی فطرت
و ای بخشندهء بی منت
ای دانندهء راز ها ،
ای شنونده آواز ها ،
ای بینندهء نماز ها ،
ای شناسندهء نامــها ،
ای رســـانندهء گامها،
ای مُبــــّرا از عوایق ،
ای مطـلع بر حقایق ،
ای مهربان بر خلایق
عذر های ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر
و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما
حقیر ،
از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت .
🌸الهــــی ای کامکاری که دل دوستان در کـنف توحید تو است
و ای ار گذاری که جان بندگان در صدف تقدیر تو است ،

🌸 ای قهاری که کس را بتو حیلت نیست
ای جـباری که گردن‌کشــان را با تو روی مقــاومـت نیسـت
ای حکیمی روندگان ترا از بلای تو گریز نیست
ای کریمی که بندگان را غِیر از تو دست آویز نیست
نگاه دار تا پریشان نشویم
و در راه آر تا ســــــــر گــــــــر دان نشویم

📚مناجات‌نامه خواجه‌عبدالله انصاری


┄┄┅┅┅❅❁ ❁❅┅┅┅┄┄
🔻کانال درمانگاه معنوی

🔻 اولین مناجات ما با او ... !🌷من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
احسان ترا شما نتوانم کرد

🌷گر بر تن من زبان شود هر مویی
یک شکر تو را هزار نتوانم کرد

🌷دانی که ترا عشق چه می‌فرماید
گر نفس و هوا را بکشی می شاید

🌷در بند هوای نفس اماره مباش
تا بر تو در صفای دین بگشاید

🌷آنکس که ببندگی قرارش باشد
با نیک و بد خلق چه کارش باشد

🌷گر بنده ای اختیار در بانی کن
آن خواجه بود که اختیارش باشد

🌷یارب بدلم غیر خودت جا مگذار
در دیدهء من کرد تمنا مگذار

🌷گفتم زمن نمی آید هیچ رحمی
رحمی مرا بمن وا مگذار

🌷در بادیهء وصال آن ُشـره نگار
جانبازانند عاشقان رخ یار

🌷مانندهء منصور اناالحق گویان
در هر کنجی هزار سر بر سردار

🌷یارب به دو نور دیده پیغمبر
یعنی به دو شمع دودمان حیدر

🌷برحال من از عین عناین بنگر
دارم نظر آنکه نیفتم ز نظر

🌷ای فضل تو دستگیر من دستم گیر
سیر آمده ام زخویشتن دستم گیر

🌷تا چند کنم توبه و تا کی شکنم
ای توبه ده و توبه شکن دستم گیر

🌷در بارگه جلالت ای عذر پذیر
دریاب که من آمده ام زار و حقیر


📚مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

┄┄┅┅┅❅❁ ❁❅┅┅┅┄┄
🔻کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????