اسم اول- سُبْحَانَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا رَبَّ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ وَارِثَهُ

اگر پادشاه ،حاکم، ارباب، و یا شخص با
لا دست(رئیس) اواز کسی رنجیده باشد و بر او غضب نموده باشد چون به نزد او می رود این اسم را هفتاد ۰بار(به قولی دیگر۱۷مرتبه) بخواند و بر خود فوت کند آن غضب کرده بر وی مهربان شود .
🔺 اگر کسی مداومت به خواندن این اسم نماید دل او روشن شود و رازهای مشکل بر او آسان شود و جاه و مرتبه ی او بیشتر شود .
🔺و  اگر با غسل و لباس پاک صدوبیست و یک بار بر چیزی خوردنی بخواند و به مطلوب بخوراند چنان مطیع و مهربان بر وی شود که آرام و قرار نداشته باشد..
🔺نیز گفته اتد اگر مطلوب با طالب نسازد و سركشی كند باید طالب غسل كند و لباس پاک بپوشد و 41 مرتبه بر شیرینی بخواند و بدمد و به خورد مطلوب دهد ، او مطیع طالب شود .
🌷:  باید این كار را با اعتقاد درست و صدق دل  انجام داد.

اسم دوم- یَا إِلَهَ الْآلِهَهِ الرَّفِیعَ جَلَالُهُ

اگر کسی تنگ دست و در نظر مردم حقیر باشد بیست روز هر روز پانزده بار بخواند فراخ دستی و جلال و شکوه و شان و  وسعت در وی پیدا شود و در نظر خلق بزرگ گردد و هر که او را ببیند دوست وی شودودیگر تنگ دست و درویش نشود.

اسم سوم- یَا اللَّهُ الْمَحْمُودُ فِی کُلِّ فِعَالِهِ

هر که روز جمعه وضو سازد و لباس پاکی ببوشد و به مسجد جامع رود و بعد از اقامه نماز جمعه دویست بار این اسم را با خلوص بخواند و با اعتقاد درست به نیت هر حاجتی که دارد آن حاجت برآورده شود.

اسم چهارم-  یَا رَحْمَانَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ رَاحِمَهُ

🔺اگر کسی تند خو و بد خلق باشد و مردم از دست او در امان نباشند و بخواهی این صفت از او زایل گردد و رحیم دل شود این اسم را با مشک و زعفران بر حریر سفید با مُشک و زعفران بنویسید بنام آن شخص و مادرش .در منزل آن کس در جای پاکی دفن کنید