🔺موضوع بحث:اذکار ادریسیه
مدرس:استاد محمدرضاصادقی سوادکوهی


ادامه مباحث👇👇

⭕️اسم نهم
🌷یا صَمَدُ مِنْ غَیْرِ شَبِیهٍ وَ لَا شَیْ‏ءَ کَمِثْلِهِ


🔺نسخه دیگر در ادامه آمده است:...لیس کمثله شی ء و هوالسمیع العلیم
کاربرد:رفع خصومت بین زن و شوهر‌
اگر در میان زن و شوهر تضاد و محادله باشد این اسم شریف را با مشک و زعفران وگلاب بر کاسه ی چینی نوشته و به آب چشمه یلا آب باران یا آب نیسان ماه رومی بشویند و آن آب را بیاشامند مهربانی پیدا شود و هر گز خصومت نکنند.

⭕️اسم دهم
🌷یا بَارِئُ فَلَا شَیْ‏ءَ کُفْوُهُ وَ لَا مَکَانَ لِوَصْفِهِ

🔺نسخه دیگر در ادامه آمده است:..هوالله الخالق الباری المصور و له الاسماء الحسنی
کاربرد:بسته شدن زبان بدگویان و رسیدن به مُراد و حاجت
اگر کسی بخواهد زبان بد گویان بر وی بسته شود و در حق وی بدی نتوانند بکنند باید از سه مثقال سرب لوحی بسازد و این اسم را با اسم بد خواهان مورد نظر و اسم مادرانشان  در آن لوح نقش کند و در شکم ماهی نهد و در زیر زمین دفن کند زبان ایشان بر وی بسته شود.
🔺برای رسیدن به حاجت نیز ۴۰ روز و روزی۴۰بار این اسم مبارک خوانده شود.

⭕️اسم یازدهم
🌷یا کَبِیرُ أَنْتَ الَّذِی لَا تَهْتَدِی الْقُلُوبُ لِوَصْفِ عَظَمَتِهِ

🔺نسخه دیگر در ادامه آمده است:....ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیراً
🔺کاربرد:مقهور شدن دشمن و رفع ظلم و غضب  مافوق و ادای قرض
اگر کسی از دشمن گریخته باشد باید هفت روز روزه بدارد و ترک حیوانی کند(چیزی که از حیوان است نخورد و در آن نخوابد )و هر روز هزار بار این اسم را بخواند چون چنین کند دشمن وی مقهور گردد.
و اگر کسی قرض دار باشد به این اسم مداومت کند و حداقل ۴۰ روز و روزی۴۰ بلر بخواند قرض او ادا شود انشاءالله.

⭕️اسم دوازدهم
🌷یا بَارِئَ النُّفُوسِ بِلَا مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَیْرِه

کاربرد:رفع تحیر حاصل از سحر و جادو و ایمن شدن از بیماری
🔺هر کس این اسم را بخواند و یا بنویسد و با خود دارد از درد و بیماری و بلا در امان باشد .
🔺 اگر بر کسی نظر زده باشند و یا جادویی کرده باشند این اسم شریف را بر لوح هفت جوش نقش کند و با خود دارد جادو از وی برود و نظر از وی دفع شود  وسعت رزق به او روی آورد.

⭕️اسم سیزدهم
🌷یا زَاکِی الطَّاهِرُ مِنْ کُلِّ آفَهٍ بِقُدْسِهِ

در نسخه دیگر در ادامه امده است:تقدست باسمائک و لا اله غیرک
کاربرد: تسخیر
اگر کسی هفت روز روزه بگیرد طوری که آخرین روزه به چهارشنبه بیافتند همه روز غسل کند و لباس پاکیزه بپوشد و در مکان خلوت هر روز یک هزاروپنجاه و یک بار این اسم را بخواند و در اطراف خود خطی بکشد و بخور خوش بسوزاند چون روز آخر که چهارشنبه باشد از دعوت فارغ شود هفت نفر مسخّر و مرید وی شوند و آنچه فرمان دهد آنها اطاعت کنند بشرط آنکه در این ایام از جمیع معاصی اجتناب کند و ترک حیوانی نماید.
🔺توجه: جواب دادن این عمل برای افراد به سلامت نفس و صدق دل و پاکی و طهارت قلب  و شایستگیهای نفسانی و معنوی بستگی دارد..نیزاصرار به اینگونه اعمال نداشته باشید چون هم خستگی به همراه دارد و هم ابنکه باعث دلزدگی میشود..
ضمنا این عمل رحمانی است

⭕️اسم چهاردهم
🌷  یا کَافِی الْمُوسِعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَایَا فَضْلِهِ

🔺نسخه دیگر در ادامه آمده است:..کل شیء بقدرتک اکفنی علی کل شیء
کاربرد:گرفتن حاجت و خواسته از فرد خاص
.اگر کسی حاجتی یا امیدی از کسی دارد که او قبول نمی کند این اسم را با مشک و زعفران بر پوست آهو بنویسد و در خانه ی آنکس دفن کند مراد وی بزودی برآید.انشاءالله.

⭕️اسم پانزدهم
🌷 یا نَقِیُّ مِنْ کُلِّ جَوْرٍ لَمْ یَرْضَهُ وَ لَمْ یُخَالِطْهُ فَعَالُهُ

🔺نسخه دیگر در ادامه آمده است:..کهیعص،حمعسق
کاربرد:رهایی از دست ظالم
اگر کسی در دست ظالمی گرفتار باشد و به خواندن این اسم مداومت کند از برکت این اسم از دست آن ظالم رها شود.