🔺موضوع بحث:اذکار ادریسیه
مدرس:استاد محمدرضاصادقی سوادکوهی

ادامه مباحث👇👇


⭕️اسم بیست و هفتم:
🔺  یا عَزِیزُ الْمَنِیعُ الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ فَلَا شَیْ‏ءَ یُعَادِلُهُ


🛑کاربرد:برقراری صلح وآشتی+عزیز شدن نزد خلایق
دستورالعمل:
❌اگر دو کس و یا دو لشکر در جنگ و مخاصمه باشند این اسم را بر آنها بخوانند بین آنها صلح و دوستی پدید می آید .
❌ اگر مداومت کنند عزیز و مکرم شوند و هیچ کس با خواننده این اسم نتواند دشمنی کند.

⭕️اسم بیست و هشتم-:
🔺یا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِیدِ أَنْتَ الَّذِی لَا یُطَاقُ انْتِقَامُهُ


⭕️در نسخه دیگر در ادامه آمده است:..ان بطش ربک لشدید انه یبدی و یعید
کاربرد:برگرداندن امانت یا قرض+رفع گرفتاری+گشودن مردی که او را با سحر بسته باشند.+پیروزی در جنگ

دستورالعملها:
🔺اگر کسی گم کرده ای داشته باشد و یا امانتی به کسی داده باشد و نتواند آن را دوباره پس بگیرد این اسم را ۲۰۰بار بخواند بنام آن کس البته گم شده پیدا شود و امانت باز گردانده شود .
🔺 اگر مردی را بسته باشند این اسم را به مشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسند و با گلاب بشویند و به آن مرد بدهند گشاده گردد.انشاءالله
🔺اگر در جنگ و منازعه۷۱بار بخوانند بر خصم پیروز شوند.انشاءالله

⭕️ اسم بیست و نهم:
🔺 یا قَرِیبُ الْمُتَعَالِی فَوْقَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِدر نسخه دیگر در ادامه آمده است:..عالم الغیب والشهاده الکبیرالمتعال
⭕️کاربرد:تبدیل خصم به دوست+عقداللسان+برای انجام هر کار مهم+دریافت حق از طرف معامله

دستورالعملها:
🛑اگر کسی به خواندن این اسم مداومت کند در نظر خلق عزیز و مکرم شود .
🛑 برای دوستی و دشمنی و زبان بند و بستن خواب کسی و خیلی چیز های دیگر نافع لست..العاقل یکفیه بالاشاره....
🛑اگر كسی با بزرگی معامله داشته باشد و آن فرد بزرگ مقام حق او را ندهد باید به زیارت متبركه برود و 3 روز 2 ركعت نماز كند و در هر ركعت بعد از فاتحه 3 مرتبه سوره انا انزلناه را بخواند و چون از نماز تمام شد 125 مرتبه این اسم را بخواند و از خداند خواهد كه به خاطر این اسم اعظم در دل فلان كس اندازد كه حق او را بدهد

⭕️اسم سی ام :
🔺 یا مُذِلَّ کُلِّ جَبَّارٍ بِقَهْرِ عَزِیزِ سُلْطَانِهِ


در نسخه دیگر در ادامه آمده است:..قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر
⭕️کاربرد:هلاکت دشمن+افزایش محبت دوست و مطلوب.
دستورالعمل:
🔺به جهت هلاکت دشمن یک هفته هر روزی هزار بار با اعتقاد درست بخواند که دشمن هلاک شود .
🔺 به جهت دوستی هفتصد بار بر شکر بخواند و بخورد مطلوب دهد دوست او شود .