🔸امروز روز مبارکی است.

🔸امروز برای شروع کارها مناسب است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸کسی که در این روز بیمار شود زود بهبود یابد.


┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄


🔹کسی که امروز گم شود، به زودی پیدا میشود. ان شاء الله.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن موجب سود است.

🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت،انجام شود.


┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄


🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز، سفر انجام شود.

🔸کسی که در این روز متولد شود، زیبا و خوش سخن خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔸رسیدگی به ایتام  ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.


┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄


🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب است.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث شادی دل است.

🔹امروز،سر تراشیدن، خوب است.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در 《 جگر 》 است.

👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹 تعبیر خواب خوب  خیر و تعبیر خواب بد شر است.

🔹مسیر رجال الغیب از سمت شمال میباشد.

❤بهتر است هنگام حرکت به سمت محل کار یا در مکانی که حاجتی دارید رو به این سمت نهاده و از ایشان یاری بطلبید.

چون کسی در نزد شروع در شغلی و سفری روی خود را به طرف ایشان کند و همت از ایشان طلبد، بدین نهج (صورت): 


💥بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا رِجالُ الغیب. السلام علیک ایتها الارواح المُقَدّسه. اَغیثونی بِغَوثه و اُنظروا اِلَیَّ بِنَظره یا رُقبا یا نُقبا یا نُجبا یا ابدال یا اوتاد یا غوث یا قُطُب💥

👈🏼و به هر زبانی که خواهد، مطلب خواهد و شروع در مدعا کند، البته به مقصود رسد. انشاءالله》استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی