درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌شنبه ششم ربیع‌الثانی ۱۴۴۱ هجری قمری، دوازده آذر ۱۳۹۸

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز روز خوبی است. 🔹امروز برای شروع کارها، خوب است. 🔹دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است. 🔹کسی که در این روز بیمار شود،بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸کسی که امروز گم شود،زود پیدا میشود.ان شاء الله. 🔸قرض دادن و قرض گرفتن با احتیاط انجام شود. 🔸برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود. 🔸کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است. 🔸 خرید و فروش و تجارت،با نفع همراه است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است. 🔹در این روز، سفر خوب است. 🔹کسی که در این روز متولد شود،زیبا و دانا خواهدشد. اگر خدا بخواهد. 🔹رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است. 🔹صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز ناخن گرفتن ، خوب نیست. 🔸 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث رعشه اعضاء است. 🔸امروز،سر تراشیدن، موجب بلای ناگهانیست. 🔸رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در «در بازوی راسـت » است. 👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد. 🔸 خواب در این شب درست است و میگویند بعد از دو روز تعبیر میشود. 🔸مسیر رجال الغیب میان شرق و شمال میباشد.

????? ???

????? ??????