درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 سه‌شنبه بیست‌وهفت ذی‌القعده ۱۴۴۰ هجری قمری، هشتم مرداد ۱۳۹۸

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز مبارکی است. 🔸امروز برای شروع کارها خوب است. 🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است. 🔸کسی که در این روز بیمار شود

خیلی زود بهبود یابد. ┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود، زود پیدا میشود. ان شاء الله. 🔹قرض دادن و قرض گرفتن با سود همراه خواهد بود. 🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد، نیکو و مبارک است. 🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است. 🔹خرید و فروش و تجارت،خوب است

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است. 🔸در این روز، سفر خوب است. 🔸کسی که در این روز متولد شود، روزیش زیاد و عمرش دراز خواهدشد. اگر خدا بخواهد. 🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است. 🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، موجب پشیمانی است. 🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث ایمنی از ترس میشود. 🔹امروز،سر تراشیدن، خوب نیست. 🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در 《 سپرز 》 است. 👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد. 🔹 تعبیر خواب در این شب درست و بدون خطا است. 🔹مسیر رجال الغیب از سمت مغرب میباشد. استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????