درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

صحبت هایی در باب فاطمیه

.

سخنرانی فاطمی، پادکست اول

انتشار توسط darmangahe.ir

به کلام استاد محمدرضا صادقی سوادکوهی

.
دریافت فایل صوتی
حجم: 31.9 مگابایت

.


.

.

سخنرانی فاطمی، پادکست دوم

انتشار توسط darmangahe.ir

به کلام استاد محمدرضا صادقی سوادکوهی

.

دریافت فایل صوتی
حجم: 17.5 مگابایت

.


.

.

سخنرانی فاطمی، پادکست سوم

انتشار توسط darmangahe.ir

به کلام استاد محمدرضا صادقی سوادکوهی

.

دریافت فایل صوتی
حجم: 19.3 مگابایت

????? ???

????? ??????