درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 یک‌شنبه بیست‌وچهار رجب ۱۴۴۰ هجری قمری، یازده فروردین ۱۳۹۸

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز روز سختی است.

🔹امروز برای شروع کارها خوب نیست.

🔹دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹کسی که در این روز بیمار شود دیرتر بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸کسی که امروز گم شود، دیرتر پیدا میشود.

🔸قرض دادن و قرض گرفتن با احتیاط باشد.

🔸 برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد، به تاخیر افتد.

🔸کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب نیست.

🔸خرید و فروش و تجارت،خوب نیست

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز جهت داوری وومیانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب نیست.

🔹در این روز، سفر خوب نیست.

🔹کسی که در این روز متولد شود،خطر بیماری دارد،باید مراقبت کنند..

🔹رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔹صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز ناخن گرفتن ، خوب است.

🔸حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث دفع صفرا است.

🔸 امروز،سر تراشیدن، خوب است.

🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در 《 دل 》 است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔸تعبیر خواب خوب خیر و تعبیر خواب بد شر است.

🔸مسیر رجال الغیب میان شرق و جنوب میباشد.


استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????