درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆یک‌شنبه چهارم جمادی‌الثانی ۱۴۴۰ هجری قمری، بیست‌و‌یک بهمن ۱۳۹۷


┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز روز خوبی است.

🔹شروع کارها ،خوب است

🔹دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹کسی که در این روز بیمار شود زود بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸کسی که امروز گم شود،زود ،پیدا میشود.ان شاء الله.

🔸قرض دادن و قرض گرفتن خوب است.

🔸برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.

🔸کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔸خرید و فروش و تجارت خوب است

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹در این روز، سفر خوب است و موجب شادی و فرح است.

🔹کسی که در این روز متولد شود ،حال و تربیتش نیکو شودو به ثروت خواهدرسید اگر خدا بخواهد.

🔹رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔹صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز ناخن گرفتن ، خوب است.

🔸امروز حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)،خوب نیست.گفته شده موجب دردسر است.

🔸امروز،سر تراشیدن، خوب نیست و گفته اند سبب ناراحتی و اندوه میشود.

🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز درتهیگاه»است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔸تعبیرخواب امشب،تأخیر دارد...

اسـتـخـراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????