درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 شنبـه شانزده شوال ۱۴۳۹ هجری قمری، نهم تیرماه ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹امروز روز نیکویی است.

🔹امروز برای شروع کارها، مناسب است

🔹دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹کسی که در این روز بیمار شود زودبهبود یابد.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸کسی که امروز گم شود، طی مدتی پیدا میشود. ان شاء الله.

🔸قرض دادن و قرض گرفتن با احتیاط باشد.

🔸برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،نیکوست.

🔸کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔸خرید و فروش و تجارت،خوب است

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔹در این روز، سفر را با احتیاط انجام دهید و صدقه را فراموش نکنید

🔹کسی که در این روز متولد شود، زیبا خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔹رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔹صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸امروز ناخن گرفتن ، باعث دلتنگی‌ است .

🔸 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث فـرح و نشاط است.

🔸 امروز،سر تراشیدن، خوب است.

🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در « گـردن » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔸 تعبیر خواب این شب با تاخیر همراه است.

🔸مسیر رجال الغیب میان شـرق و جنوب میباشد.


استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????