درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆شنبه دوم ربیع الاول۱۴۴۰هجری قمر، نوزده آبان ۱۳۹۷


┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز متوسطی است.

🔸در شروع کارها احتیاط شود.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸کسی که در این روز بیمار شود پس از چند روز بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود، بعد از چند روز پیدا میشود.

🔹در قرض دادن و قرض گرفتن احتیاط شود.

🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد، را به چند روز دیگر بیاندازید.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت چندان نیکو نیست.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز، انجام نشود بهتر است.

🔸کسی که در این روز متولد شود ،حال و تربیتش نیکو شودو به ثروت خواهدرسید اگر خدا بخواهد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ،به قولی خوب است و به قولی،بد.

🔹امروز حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)،خوب نیست.

🔹 امروز،سر تراشیدن، خوب و سبب حاجت روائی است.

🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در «کعب پاها»است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹تعبیر خواب امشب هرآن چیزی است که دیده شده.

اسـتـخـراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????