درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 جمعه شانزده صفر ۱۴۴۰ هجری قمری، چهار آبان ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅❅🍃🌼🍃❅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز خوبی است.

🔸امروز برای شروع کارها، مناسب است

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸کسی که در این روز بیمار شود زودبهبود یابد.

┄┄┄┅┅❅🍃🌼🍃❅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود، طی مدتی پیدا میشود. ان شاء الله.

🔹قرض دادن و قرض گرفتن خوب است.

🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد انجام شود.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت،خوب است

┄┄┄┅┅❅🍃🌼🍃❅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و حویشاوندان خوب است.

🔸در این روز، سفر کردن نیکو است.

🔸کسی که در این روز متولد شود، زیبا خواهدشد. اگر خدا بخواهد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌼🍃❅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب نیست.

🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث فـرح و نشاط است.

🔹 امروز،سر تراشیدن، موجب دلتنگی است.

🔹رَک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در « گـردن » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹تعبیر خواب این شب با تاخیر همراه است.

🔹مسیر رجال الغیب میان شـرق و جنوب میباشد.


استخـــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅❅🍃🌼🍃❅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????