درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---


📆 جمعه پانزدهم ربیع‌الاول ۱۴۳۹ هجری قمری، دوم آذر ۱۳۹۷

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸روز مبارک و برگزیده ای است.

🔸امروز برای شروع کارها مناسب است.

🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان نیکو است.

🔸 بیمار امروز، زود خوب شود.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود، خیلی زود پیدا شود. ان شاءالله

🔹قرض دادن و قرض گرفتن خوب است.

🔹این روز برای برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد، با توکل بر خداوند مناسب است.

🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.

🔹خرید و فروش و تجارت، خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.

🔸در این روز مسافرت خوب است.

🔸کسی که در این روز به دنیا بیاید خوش روزی است و تربیتش نیک خواهد شد.

🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان نیکو است.

🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، خوب است موجب شادی است.

🔹حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث قولنج است.

🔹 امروز،سر تراشیدن، خوب است.

🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در 《 بازوی چپ 》 است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.

🔹خواب در این شب درست و بدون خطاست.

🔹مسیر رجال الغیب از سمت شمال میباشد.


استخـ✍️ــراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄

مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????