درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆 دوشنبه هفدهم جمادی‌الاول۱۴۴۱ هجری قمری، بیست‌وسوم دی‌ماه۱۳۹۸

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز روز خوبی است.
🔸امروز برای شروع کارهای مهم و سرنوشت ساز، خوب است.
🔸دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.
🔸کسی که در این روز بیمار شود زود بهبود یابد.انشاءالله

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹کسی که امروز گم شود، زود پیدا میشود. ان شاء الله.
🔹قرض دادن و قرض گرفتن با احتیاط باشد.
🔹برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.
🔹کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.
🔹خرید و فروش و تجارت،با رعایت جوانب احتیاط،خوب است

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.
🔸در این روز، سفر اشکالی ندارد.
🔸کسی که در این روز متولد شود،نیاز به مراقبت و توجه بیشتری دارد.
🔸رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.
🔸صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز ناخن گرفتن ، میانه است.
🔹 حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)، در این روز باعث صحت بــدن است.
🔹 امروز،سر تراشیدن، خوب است.
🔹رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز در « رگهای دل » است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.
🔹 تعبیر خواب در این شب با تاخیر همراه است.
🔹مسیر رجال الغیب امروز میان غـرب و جنوب میباشد.

????? ???

????? ??????