درمانگاه معنوی

زیر نظر استاد صادقی سوادکوهی

---|||طـالــع بینی جامع اسـلامی|||---

📆یک‌شنبه چهارم ذی‌القعده ۱۴۴۰ هجری قمری، شانزده تیرماه ۱۳۹۸


┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹امروز روز خوبی است.
🔹شروع کارها ،خوب است.
🔹دید وبازدید با دوستان و خویشاوندان خوب است.
🔹کسی که در این روز بیمار شود زود بهبود یابد.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸کسی که امروز گم شود،زود ،پیدا میشود.ان شاء الله.
🔸قرض دادن و قرض گرفتن خوب است.
🔸برگزاری مجالس عروسی و جاری ساختن صیغه ی عقد،با صدقه و توکل برخداوند انجام شود.
🔸کشاورزی و باغبانی وآبیاری و خرید و فروش محصولات زراعی خوب است.
🔸خرید و فروش و تجارت خوب است

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔹میانجیگیری برای اصلاح ذات البین و رفع اختلافات دوستان و خویشاوندان خوب است.
🔹در این روز، سفر خوب است و موجب شادی و فرح است.
🔹کسی که در این روز متولد شود ،حال و تربیتش نیکو شودو به ثروت خواهدرسید اگر خدا بخواهد.
🔹رسیدگی به ایتام ونیازمندان و بیچارگان خوب است.
🔹صدقه دادن خوب است.

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄

🔸امروز ناخن گرفتن ، خوب است.
🔸امروز حجامت وفصد(فصد=رگ زنی)،خوب نیست.گفته شده موجب دردسر است.
🔸امروز،سر تراشیدن، خوب نیست و گفته اند سبب ناراحتی و اندوه میشود.
🔸رک اَرقنوع یا به اصطلاح ماه ترکی، قوت روح، امروز درتهیگاه»است.
👈🏻باید مراقب بود که امروز به آن آسیبی نرسد.
🔸تعبیرخواب امشب،تأخیر دارد.

اسـتـخـراج: استـاد محـمـد رضا صادقی سوادکوهی

┄┄┄┅┅┅❅🍃🌸🍃❅┅┅┅┄┄┄
مشاهده موارد بیشتر در کانال درمانگاه معنوی

????? ???

????? ??????