جمعه

دعاى روز جمعه براى بى‌نیازى

/dm-w1006

در کتاب منتخب مصباح روایت شده از معصومین علیه‌السلام هر کس بخواند این دعا را در هر جمعه هفتاد مرتبه پس به درستى که نمی‌گذرد