خانه

توصیه های استاد سوادکوهی هنگام انتقال به منزل جدید و نحوه ی پاکسازی فضای آن خانه

/dm-w1030

یکی از دغدغه ها و نگرانی های افرادی که به منزل جدید نقل مکان میکنند، نحوه ی پاکسازی فضای خانه برای یک زندگی آرام میباشد...


دعا برای صلح و آشتی با اعضای خانواده که دعوا و قهر داشته اند

/dm-w1013

اگر در خانه کسی قهر و ناسازگاری باشد این آیه را نوشته و در منزل مخفی کند...