حمد

اذکار و اوراد پس از نماز

/dm-w1023

برخی از اذکار و اوراد پس از نماز(+متن عربی)


7 راه برای شفا و سلامتی بیمار

/dm-w1004

این کارها هنگامی که مردن بیمار حتمی نیست، بیمار را شفا میدهد...


دعای دفع چشم زخم

/dm-w1003

امام صادق ع: هر کسی را چشم زدند این دعا را برای او بنویسید...