آیت الله بهجت می فرمودند: این کارها را به این نیّت که اگر مردن بیمار، حتمی نیست، به وسیله این ها شفا یابد، انجام دهید.


  1. مقدار کمی از خاک پاک مدفن سیّدالشهدا علیه السّلام را در آب زمزم مخلوط کرده و هفتاد مرتبه سوره حمد بر آن بخوانید و در نوبت های متعدد، هر روز به بیمار بخورانید، تا زمانی که شفا یابد.
  2. به فقیران متعدد صدقه بدهید، گرچه صدقه ای که به هر کدام میدهید، کم باشد.
  3. روزی هفت بار سوره حمد را به نیّت شفای او بخوانید.
  4. هر کس نزد بیمار میرود، برای شفایش سوره حمد بخواند.
  5. بیمار را به مشاهد مشرَّف (مزار معصومان علیه السّلام و …) ببرید و اگر نمی تواند، همین طور نیّت و توجّه کند که به آن مشاهد رفته و زیارت کند، و همین که نیّت شفا یافتن به آن زیارتگاه برود، کافی است.
  6. در حضور بیمار، مرثیه بخوانید به طوری که او منقلب و متأثر شود.
  7. حدیث کساء را مکرَّراً برای شفای او بخوانید. (و هنگام خواندن در مجلسی که این حدیث را میخوانید، عود روشن کنید.)


منبع: عرفان و عبادت، صفحه ۳۹۲