ملاقات

💌گزارش سفر کاری تهران و قم اردیبهشت 1402

/post-88

سرانجام اولین سفر استاد به تهران و قم در سال جدید ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) شکل گرفت که در ادامه گزارش کوتاهی درباره آن میخوانید ...


حواشی سفر آذرماه به تهران 🤔

/dm-w1060

✈️ سفر آذر ماه استاد جهت انجام ملاقات‌ها و مشاوره‌های حضوری به تهران با حواشی زیاد انجام شد❗️