توصیه های استاد صادقی سوادکوهی برای پاکسازی منزل

یکی از دغدغه های کاربران عزیز، نگرانی های ایشان هنگام نقل و انتقال به منزل جدید و نحوه ی پاکسازی فضای خانه برای یک زندگی آرام میباشد.

در ذیل چند توصیه حیاتی عرضه میگردد:

۱- قبل از انتقال اثاث، ابتدا کلیه سقف ها و گوشه های منزل را بازدید اساسی نمایید و هرگونه تارعنکبوت، گرد و غبار و آلودگی را بزدایید.

۲- روشنایی فضای اتاق را کنترل نمایید، با استفاده از لامپ های کم مصرف اما پرنور، سعے کنید فضای منزل را روشن سازید زیرا به هر اندازه که تاریکے وجود داشته باشد به همان اندازه انرژی های منفی رشد میکنند.

۳- در صورت آشنایی با الگوی فنگ شویی چینی، وسایل و چیدمان منزل را مطابق با فنگ شویی تنظیم کنید.

۴- منفذهای ورود حشرات را ببندید.

۵- حداقل به مدت یک هفته روزی دو بار عود روشن کنید تا فضای اتاق تلطیف شود.

۶- چون امکان برجای گذاشتن انرژی منفی از سوی ساکنین قبلی وجود دارد و حتی ممکن است ساکنین سابق در این منزل مورد آزار و اذیت اجنه قرار گرفته باشند
بهتر است بر مقداری آب ۷۰ بار آیات ۳۳ تا ۳۵ «سوره الرحمن»
یا معشر الجن و الانس .... تا تنتصران
را بخوانید و بدمید و گوشه ها و زوایای منزل را با این آب مقداری تر بکنید و اعضای خانواده ۷ روز ناشتا از آن بنوشند و شبها صورت خود را با این آب بشویند.

۷- یک تابلو شامل آیه شریفه
بسـم الله الرحمن الرحیم و با چهارقل
را در هال منزل نگهداری و نصب کنید.

۸- روزی چند دقیقه با صدای بلند قرآن بخوانید یا صدای قرآن را در منزل پخش کنید.

۹- حتی الامکان روزی یکبار اسپند دود کنید و دودش را به تمامی فضاها و گوشه ها برسانید.

۱۰- از نگهداری مجسمه حیوانات و به خصوص، خود حیواناتی مانند سگ و گربه در داخل اتاق جداً بپرهیزید و برعکس حتی الامکان یک جفت پرنده در منزل نگهداری کنید که بال زدن آنها موجب دور شدن اجنه خواهد بود و فضای منزل را تلطیف خواهد کرد.