اگر حرز امام‌جواد(ع) را نداشته باشیم...

با مطالب ویژه ای که درباره این حرز گفته شد، می توان گفت به همراه نداشتن این حرز می تواند عوارض و مشکلات زیر را به وجود بیاورد:

1- آفات و خطرات فراوانی ما و خانواده مان را تهدید می کند و امکان آسیب دیدن از این آفت ها به فراوانی وجود دارد.

2- انواع سحرها و جادوی افراد، حتی ساده ترین سحرها نیز در زندگی عوارض ناخوشایندی به جای می آورند.

3- فوری به چشم نظر مبتلا می شویم.

4- انواع بیماری های روحی و جسمی، امکان نزدیک شدن به ما را دارند.

5- هر آدم پست و ناچیزی می تواند برای آبرو و اعتبار ما  ایجاد مشکل کند.

6- انواع موجودات فرا حسیّ می توانند به ما نزدیک شده و در وجود ما رخنه کنند.

7- به راحتی مورد وسوسه شیطان و اجنه قرار می گیریم.

8- در خواب و بیداری، مورد هجوم اجنه می باشیم.

9- کارهای ما همواره دچار تزلزل و ناهماهنگی و تخریب می گردد.

10- احساس خطر و نگرانی های مختلف، ما را دچار بحران روحی می کند.

برای سفارش حرز امام جواد(ع) اینجا را کلیک کنید.