محمدرضا صادقی سوادکوهی | 25 آبان ماه، فایل صوتی منتشر شده در کانال:

این عرائض را هم اکنون در پاسخ عزیزانی که درباره چرایی اثر نکردن حرز برای محافظت از جان شهید آرمان علی وردی(یا شهید عجمیان) مطرح کردند تقدیم میکنم.
❣️در این فایل صوتی به چند شبهه دیگر هم پاسخ داده ام.

فایل صوتی کامل و بدون ویرایش ایشان :