هر ساله روز های ابتدایی سال را فضای داغ شرف الشمس در بر میگیرد و برای طالبان آن صحت و کیفیت اجرای اعمال مربوطه روی سنگ اهمیت بالایی دارد.
در همین روز های ابتدایی سال ۱۴۰۲ یک دغدغه ذهن برخی از مخاطبان را درگیر کرد آن هم مقارن شدن زمان شرف الشمس با ایام قمر در عقرب است.
اینکه آیا این دو منافاتی با هم دارند یا نه ؟!

پاسخ این سوال مهم را، استاد محمدرضا صادقی سوادکوهی در یک فایل صوتی توضیح مفصل دادند که در ادامه این فایل را میشنوید:

شرف الشمس و قمردرعقرب (1).mp3