«دعاى روز جمعه براى بى‌نیازى»
در کتاب منتخب مصباح روایت شده از معصومین علیه‌السلام هر کس بخواند این دعا را در هر جمعه هفتاد مرتبه پس به درستى که نمی‌گذرد
سه جمعه مگر آن که حق تعالى او را بى نیاز مى‌گرداند از هر کس به فضل خود ان‌شاءاللّه .

بسم اللّه الرحمن الرحیم 
یا مفید یا غفور یا ودود اغننى بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک و بفضلک عمن سواک برحمتک یا ارحم الراحمین.