به قلم: محمدرضا صادقی‌سوادکوهی

یکی از مشکلات مادرانی که نوزاد یا کودک دارند، مسأله بدخوابی، ترسیدن، کابوس دیدن و جیغ و داد شبانه کودکانشان و نیز نگاه همراه با وحشت به نقطه‌ای در منزل است.

علت اصلی این پدیده می‌تواند دیدن موجودات و اشیائی باشد که چهره و ظاهر آنها برای کودک ترسناک به نظر می‌آید.

ببینید دوستان، معمولاً همراه با ما و در منازل ما اجنه و یا موجوداتی به نام « عمار مکان» هم زندگی می کنند و ما چون چشمانمان پوشیده از غشاء خاصی است قادر به دیدن و مشاهده آن موجودات نیستیم.

اما کودکان چون هنوز این پرده و غشاء در جلو چشمان آنها شکل نگرفته، قادر به دیدن آن موجودات می‌باشند و طبیعی است که بترسند و جیغ و داد راه بیاندازند.

برای در امان ماندن کودک از این خطرات و ترس‌ها معمولاً دعای خاص «ام الصبیان» و «دعای ترس» داده میشود تا آن موجود غیرانسانی خود را به کودک نشان ندهد و یا از آن محل برود و کودک به آرامش برسد.

به قلم: محمدرضا صادقی‌سوادکوهی