مرحوم نائینی می فرماید هرکس به گرفتاری دچار شود که راه  خلاصی از آن نیابد این دعا را مکرر بخواند و اگر در یک مجلس رو به قبله وبا وضو ۱۲۹ مرتبه بخواند بهتر است و بسیار مجرب است.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحیمِ وَلٰا حَوْلَ وَلٰا قُوَّةَ اِلّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظیمِ یٰا لَطیفُ اَدْرِکْنی بِلُطْفِکَ الْخَفِیِّ

منبع: گوهر شب چراغ جلد۱ صفحه۱۵۱