تحلیلی بر یک فرضیه
 هجوم دوبارۀ اجنه به دنیای ما

به قلم : محمد رضا صادقی سوادکوهی
هر گونه کپی برداری از این گونه مقالات بدون ذکر نام نگارنده ، سرقت محسوب شده و متخلف مورد لعن نگارنده خواهد بود.

قسمت اول
اشاره: هزاران سال پس از پایان عصر سلیمانی و جمع آوری غائلۀ هجوم جنیان به جهان انسانها و تلاش و مجاهدت بی نظیر حضرت سلیمان نبی در مدیریت  حضور اجنه ، بار دیگر شاهد هجوم جنیان به زندگی انسانها می باشیم.
با نگاهی کوتاه به اطراف خود، در می یابیم که بسیاری از انسانها، سالیان متمادی است که با معضلی به نام اجنه مواجهند که به اشتباه به آنها همزاد هم می گوییم.
هزاران نفر از انسانها در همین سالهایی که من و شما در آن زندگی میکنیم بر اثر آسیب های جدی اجنه، جهان و زندگی را بدرود گفته اند.
هزاران نفر از ما در کشاکش مقابله و مبارزه با نیروهای شیطانی و ماورائی اند.
هزاران جوان و نوجوان بر اثر نیروهایی ناشناخته، به جنون مبتلا شده اند.
هزاران نفر از بهترین و عاقل ترین افراد، در یک تصمیم ناگهانی و رمز آلود و معما گونه، خودکشی کرده و میکنند، بدون اینکه کسی دریابد که چرا این انسان خوش فهم و اهل تدبیر، به یک باره مرگ را بر زندگی و مبارزه ترجیح داد.
هزاران نفر از بهترین و زیباترین دختران و پسران ما، بی دلیل، دیوانه و دارای نقائص روحی و روانی می شوند، در حالی که تا دیروز اهل نظر و محاسبه و ایده پردازی بودند.
خردسالان ما، ناآرام و حیرت زده شده اند، نوزادان و اطفال ما شبها تا صبح ناآرام هستند و خواب بر چشم ندارند و بدون آنکه از دردی جسمی رنج برند، فقط و فقط فریاد میکشند و به آغوش والدین پناه می برند.

دوستان من

با نگاهی به اطراف خود، ده ها و بلکه صدها نمونه را می توانیم در زندگی و رفتار دوستان، خویشاوندان و همسایگان خود شاهد باشیم که از روال طبیعی و عقلائی خود خارج است.
ده ها زندگی را در آستانه جدائی و اختلاف های پیش پا افتاده و شاید کودکانه می بینیم،
ده ها بیماری و رنج روحی و روانی ناشناخته می بینیم
و ...

اگر به اطراف خود نگاه بیاندازیم در می یابیم که زندگی بشر امروزی از مرز طبیعی و واقعی خود خارج شده است، همۀ ما به نوعی درگیر افکار و اوهام و وسوسه های ناآرام و ناامیدی و استرس و دلشوره بیهوده و منفی بافی و آینده هراسی هستیم. ویژگی ها و دغدغه ها و نگرانی هایی که تحت هیچ شرایطی طبیعی و عُقلائی و مبتنی بر زندگی معمول بشری نمی باشد.
دوستان من،
هر روزه ده ها نفر شرح حال زندگی و اسرار مشکلات خود را با نگارنده در میان می گذارند که به قطع می توان گفت هر کدام از آنها، نوع تازه ای از رنج را تجربه می کنند، دردهای تازه ای را شاهد هستند و غصه ها و آلام جدیدی را به جان می خرند
از کودک نوزاد چند روزه تا پیرمرد و پیرزن نودساله، درگیر بزرگترین بحرانها و آسیب های روحی و روانی می باشند.
آسیب هایی که در هیچ قالب و نمونۀ موجود در آرشیو علم بشری نمی گنجد و تازگی دارد.
بسیاری از رفتارهای جوانان، مردان و زنان ما بر اساس منطق و اصول عُقلائی بشری قابل تفسیر نیست.
نوع دلشوره ها، آسیب ها، اندوه و دغدغه های نسل امروز، تفاوت دارد با آنچه در فرهنگ نامۀ آلام بشری موجود است.

این سونامی آسیب های روانی از کجا سرچشمه میگیرد؟!
این سؤالات را اکنون باید پاسخ گفت که این سونامی و جریان مخرب روحی و روانی بشری از کجا ناشی میشود و چرا ما در آستانۀ یک بحران روحی و روانی بزرگ قرار گرفته ایم⁉️

نگارنده با بررسی دقیق در نوع کُنش ها و رفتارها و عکس العمل های مراجعین دریافته که عمدۀ بازتابهای روانی افراد، ریشه در احساسات و منطق و روحیۀ انسانی و فضیلت های بشری ندارد بلکه به نوعی از یک آبشخور غیر مادی و غیر ارادی و غیر ارگانیک سیراب می گردد.
بررسی ها و پژوهش های عمیق نگارنده در نوع رفتارهای غالب مراجعین حاکی از آن است که انرژی های ماورائی و رفتارهایی خارج از اراده، بیشترین تاثیر را در عکس العمل ها و واکنش های افراد در زندگی شخصی و اجتماعی افراد بر جای می گذارد.
به باور این جانب، موجودات غیر مادی و اجنه، بزرگترین متهمان شرائط نابسامان امروز بشری محسوب می شوند . متأسفانه زندگی ما انسانها امروز مورد تهاجم وسیع جنیان قرار گرفته و هزاران سال پس از عصر حضرت سلیمان نبی(ع) یک بار دیگر اجنه از درِ نفرت و خشم وارد شده و به انتقام و آزار نسبت به بشریت مشغول شده اند.
ده ها مدل رفتاری و نیز صد ها دلیل و نشانه موجوداست که نشان می دهد این فرضیه صحیح بوده و به راستی، زندگی ما و فرزندان ما تحت تأثیر خطر اجنه قرار گرفته است.

در بخش آینده به این سؤال پاسخ خواهیم داد که چرا اجنه به جهان ما هجوم دوباره کرده اند؟
و بررسی خواهیم کرد، دلایل فراوانی حضور جنیان در زندگی امروزی ما را.
بررسی می کنیم که چه شد که اجنه روز به روز بر ما چیره تر شده و در زندگی ما اثر می گذارند.
منفذ ها و نقاط رخنه و رشد حضور اجنه را پیرامون خود شناسایی خواهیم کرد
و نشان خواهیم داد که این موجودات از کجا وارد زندگی ما شده اند و اصولاً چرا چنین متحد و مستقیم به دنیای ما هجوم آورده اند.

ادامه دارد  ...  

کپی بدون ذکر نام نگارنده، شرعاً مورد رضایت نیست...
محمد رضا صادقی سوادکوهی