هشتاد اثر  واقعی، بی نظیر و معجزه آسای حرز امام جواد(ع)

۱- همراهی قوی ترین و محبوب ترین موکلین اسماء الله از فرشتگان الهی با دارنده ی حرز
۲- کمک فرشتگان به صاحب حرز
۳- دور شدن اجنه ی کافر از صاحب حرز.
۴- بی اثر شدن فعالیت اجنه
۵- دور شدن ابلیس و شیاطین و لشگریان او از دارنده ی حرز
۶- در امان ماندن از گناهان
۷- نرسیدن بدی ها و مناظر ناخوشایند
۸- دفع سحر و طلسم
۹- بخت گشایی
۱۰- گشایش کار
۱۱- گشودن انواع سحر وبستگی مردان
۱۲- گشودن سحر بی میلی زنان به همسران
۱۳- دفع چشم نظر
۱۴- برکت دخل روزی
۱۵- قطع شدن چاره ی سحر کنندگان
۱۶- رهایی از ریخته شدن آبرو
۱۷- بی اثر شدن حیله و مکر دشمنان
۱۸- محافظت از آسیب جانی دشمنان
۱۹- بسته شدن زبان دشمنان هنگام برخورد با فردی که حرز دارد.
۲۰- کسب عزت و احترام
۲۱- مراقبت موکلین حرز از آبرو و عزت فرد
۲۲- عدم توفیق دشمنان بر تخریب شخصیت و مکر کردن
۲۳- مراقبت از انواع بیماری ها
۲۴- در امان ماندن از سرزنش مردم
۲۵- در امان ماندن از تحقیر و آزار زبانی دیگران
۲۶- پیروز شدن بر دشمنان
۲۷- بی اثر شدن تلاش شیاطین و اجنه و دشمنان
۲۸- از بین رفتن ترس و وحشت از تنهایی
۲۹- از بین رفتن هر نوع ترس
۳۰- دور شدن از هر چیزی که مکروه می باشد
۳۱- اگر این حرز با کسی باشد و دشمنان او به اندازه ی سربازان روم و ترک باشد، با توکل بر خداوند پیروزی با او خواهد بود.
۳۲- رهایی از فقر و فاقه
۳۳- خاجت روا شدن
۳۴- به رحم آمدن دل ظالمان و مدیران
۳۵- بسته شدن زبان بدگویان
۳۶- برآورده شدن حاجات توسط کسانی که تصورش ممکن نیست
۳۷- در امان ماندن از حمله ی حیوانات
۳۸- در امان بودن از سقوط از ارتفاع
۳۹- در امان بودن از تهمت و افترای دیگران
۴۰- محفوظ ماندن آبرو از هر گزندی
۴۱- عزیز شدن نزد دوستان
۴۲- تسهیل در آموزش.
۴۳- خبر رسیدن از امور غیبی و القا ءالهامات به قلب دارنده ی حرز به گونه ای که از آسیب ها در امان بماند
۴۴- افزایش دیدن خواب و رویای صادقانه
۴۵- تسهیل در ازدواج و پیدا شدن کُقو مناسب
۴۶- آسان شدن آموزش و تربیت
۴۷- دفع اجنه مردو زن
۴۸- دفع غول و غولچه
۴۹- نرسیدن ظلم و فساد به صاحب حرز
۵۰- دفع خیانت به صاحب حرز
۵۱- در امان بودن از هتک حرمت
۵۲- تهدید نشدن اقتدار و بزرگی فرد
۵۳- در امان بودن از کشته شدن دفن
۵۴- در امان ماندن از انتقام دشمنان
۵۵- در امان ماندن از سوختن و آتش گرفتن
۵۶- در امان بودن از مسخ و تغییر خلقت
۵۷- رهایی از بیماری
۵۸- در امان ماندن از پیسی و جذام
۵۹- نرسیدن خطر تشنگی به فرد
۶۰- در امان ماندن از وسوسه در نقص دین
۶۱- محتاج نشدن به کمک غیر خدا
۶۲- توانمند شدن و افزایش قدرت بدنی و روحی
۶۳- کوچک شدن سختی ها و مشکلات
۶۴- رو شدن دست سارق و دزد
۶۵- رو شدن دست دزد و بازگشت اموال سرقتی
۶۶- تقویت روابط خانوادگی زن و شوهر و فرزندان
۶۷- جذب افراد نیکوکار و صالح
۶۸- دفع افراد شرور و بد از زندگی روزانه
۶۹- در امان ماندن از مرگ بد و ناگهانی
۷۰- خاشع شدن همگان نزد دارنده ی حرز
۷۱- افتادن ترس دارنده حرز در دل ستمگران
۷۲- کمک به دارنده ی حرز در بالا رفتن از پله های موفقیت کاری و شغلی
۷۳- لذت بخش شدن عبادت و سحرخیزی
۷۴- رسیدن به حاجت ها و شدنِ آنچه که آرزو دارد
۷۵- به دست آوردن هر امر مُباح و مشروع
۷۶- رو شدن دست کسانی که پشت سر دارنده ی حرز بدگوئی و غیبت کردند
۷۷- بر گشتن ضرر و آسیب به کسانی که خواستار ضربه زدن به دارنده ی حرز می باشند
۷۸- افتادن محبت فرد دارنده ی حرز در دل همسر و فرزندان
۷۹- مورد مهربانی و شفقت و عشق واقع شدن دارنده ی حرز
۸۰- در امان ماندن از کوری.


جهت سفارش حرز امام جواد (ع) به قسمت سفارشات سایت مراجعه کنید.
یا اینجا را کلیک کنید.

تذکر: تمامی این خواص حرز مبارک و عظیم الشأن امام جواد(ع) از متن دعا و داستان اصلی آن در کتاب مهج الدعوات سیدبن طاووس و از لابلای احادیث معصومین و کلام بزرگان و تجربه ی دارندگان این حرز شریف در شأن این دعای نورانی استخراج شده است.

استخراج از: محمدرضا صادقی سوادکوهی

کپی بدون ذکر نویسنده و کانال و استفاده از خواص این حرز که توسط حقیر استخراج شده است ،در هیچ کانال و سایتی مورد رضایت اخلاقی و شرعی اینجانب نمی باشد