دستورالعمل اختصاصی استاد صادقی سوادکوهی برای جلوگیری از جادوی سرِعقد


اگر میترسید کسی عروس و داماد را حین عقد جادو کند:

1- به عاقد یا صاحبدلی بگویید قبل از جاری کردن عقد، آیة الکرسی و چهار قل را بخواند و سپس شروع به خطبه نماید.

2- حتما مقداری آب تمیز و پاک بگیرید و با وضو رو به قبله یک بار آیة الکرسی و چهارقل و ۷۰ بار یا ۷ بار(هرطور راحتید) آیات ۳۳ تا ۳۵ سوره الرحمن
از یا معشرالجن....تا تنتصران

را بخوانید و به آب بِدَمید و مقداری از این آب را عروس و داماد بنوشند و ذره ای بر سرشان بپاشید، نه بصورتی که خیس و اذیت  شوند. بقیه را هم در چهارگوش اتاق عقد و اگر عقد درمنزل صورت میگیرد در چهار گوش همه اتاقها و گوشه حیاط و جلوی درب منزل بپاشید.
 انشاءالله هم  از ورود أجنه ی مأمور جادو جلوگیری میشود و هم عروس و داماد، چشم نمیخورند


این دو دستورالعمل ساده و مفید و معجزه آسا را که ابداع خودِ حقیر است، برای جوانان عزیزتان انجام دهید که با سلامت کامل روحی و معنوی و  بدون آسیب، زندگی مشترک سراسر عاشقانه ی خود را آغاز نمایند.
به یاری حق

به قلم: محمدرضا صادقی سوادکوهی