فواید بی‌نظیر حرز امام جواد(ع)

دوستان خوبم؛
اکنون که حرز امام جواد(ع) را به خوبی برایتان معرفی کردیم لازم می دانم برخی از فوائد بی نظیر آن را از سطرهای آخر خود این حرز برایتان ذکر کنم:

در قسمت های پایانی این حرز آمده است:
« پاک و منزه است آفریدگار آسمان و زمین .... از تو می خواهم از صاحب این نوشته هر بدی و پریشانی را دور کنی... »

و این طور می شمارد و می گوید این حرز شما را از آفات زیر در امان می دارد:

أبصار الظالمین=چشمان ظالمین
ألسنته المعاندین و المریدین = زبان های معاندین و ضرر رسانندگان
کل محذور و مخوف =همه ی بدی ها و پریشانی ها
سلطان مارد= پادشاه ستمگر
شیطان یا شیطانه= زن و مرد شیطان.
جنی یا جنیه= جن یا جنیه(زن یا مرد جنی)
غول و غوله=غول یا غول چه
مکر=مکر
مکروه= هر چه از آن کراهت داریم.
کید= حیله و بدی
خدیعه=حیله و بدی
نکایه=شر و فساد
برص= نوعی بیماری
جذام= بیماری
فساد= تباهی
غرق= غرق شدن
اصطلام= چیرگی شیطان
هتک ستر= هتک حرمت
آفه=آفت و بدی
قتل =کشته شدن
حرق= آتش سوزی
سحر= جادو

آن چه در بالا آمد تنها بخشی از ده ها ضرر و آفتی است که در متن اصلی خود حرز، از خداوند خواسته شده که از صاحب و دارنده ی حرز دربرابر این خطرات بزرگ مراقبت نماید

آیا هزینه ای اندک برای این منافع بی شمار و الهی و برای مراقبت از خودمان، نمی ارزد؟

اگر میخواهید حرز اصلی امام جواد(ع) را سفارش بدهید اینجا را کلیک کنید.