چـرا بـرخے دختـران بـے شـوهر مـانـده اند?!!
به قلم : محمد رضا صادقے سوادکوهی
در بررسی همه جانبه موضوع و چرایی بی همسری بسياری از دختران جوان و بعضاً میانسال، چند مورد بیش از همه ی عوامل به چشم می آید.

۱- عوامل ظاهری و حسّی

۱-۱.  ضعف مالی خانواده دختر
۱-۲.  ضعف در زیبایی و جذابیت ظاهری
۱-۳. پایین بودن تحصیلات
۱-۴. برخوردار نبودن از خانواده ای موجه و قابل احترام
۱-۵‌. دیر شدن برای ازدواج ناشی از تحصیلات تکمیلی دانشگاهی و بی انگیزه شدن برای تشکیل خانواده


۲- عوامل فراحسّی

۲-۱.  وسوسه و دودلی ناشی از ناهنجاری های روانی که موضوع علم روانشناسی است.
۲-۲.  چشم خوردن (چشم نظر):
گاهی حتی یک کلام  فرد حسود و چشم بد ، در تعریف از زیبایی یک دختر، او را تا ابد خانه نشین می کند.
۲-۳. اقدام به جادو و سحر در بستن بخت دختر به علت دشمنی و حسادت یکی از اقوام یا همسایگان و سیاه نمودن دختر مورد نظر در نظر همه ی مردان.
۲-۴. حضور جن و پری در محل سکونت دختر و عشق ورزیدن به دختر مورد نظر توسط جن.


بــرخی از نشـانه های دخترانی که به عـلت سـحـر و جـادو و یا بعلت جـن و پـری از ازدواج بـازمـانده اند عبارتند از:

۱- هیچ گاه نمے تواند تصمیم قاطع بگیرد ، همیشه دودل است و بین بله و خیر گیر کرده است.

۲- به محض طرح مسأله ازدواج و خاستگاری، دل اشوب میشود و استرس می گیرد.

۳- حس میکند با هیچ مردی نمی تواند کنار بیاید و احساس بیزاری و نفرت از جنس مخالف دارد.

۴- همیشه روابط عاشقانه و یا آشنایی های ابتدایی اش قطع می شود و نمی تواند دوستے پایداری را تجربه کند.

۵- بی دلیل خاستگار را رد مے کند اما بلافاصله پشیمان میشود درحالیکه کار از کار  گذشته است.

۶- در ایام خاستگاری و روزهایی موضوع ازدواج مطرح است ، بی دلیل بیمار می شود ، استرس میگیرد، تب میکند، سردرد میگیرد، عصبی میشود، پرخاش می کند و ...

۷- همواره سردرد دارد، گاهے درد دل و پهلو و زانو ، تنش گاهی کبود میشود، صبح ها با بی حوصلگی بیدار میشود، گاهی حوصله عزیزترین کسان خود را ندارد و ...

۸- بی دلیل از خاستگار خود عیب تراشی می کند و سعی میکند با طرح عیب های ساختگی برای اطرافیان آنان را نیز به ردّ پیشنهاد ازدواج خواستگار مورد نظر ترغیب و توجیه نماید.

۹- گاهی خود را بسیار بالاتر  و فراتر ، گاهے آنقدر پست تر از او می بیند که نمے تواند راضی شود که با خاستگارش هم کُفو است.

۱۰- احساس میکند حوصله پذیرش مسئولیت زندگی و مشکلات زناشوئی را ندارد و زندگی مشترک برای او کابوس میشود.

۱۱- شبها خواب ناآرام  دارد . گاهے بے دلیل در خواب عرق میکند ، با خود حرف میزند . خُرو پف میکند، جیغ میکشد، پچ پچ میکند ، احساس سقوط از بلندی دارد و یا چیزی را نزد خود حس میکند.

به قلم: محمد رضا صادقے سوادکوهی