بایگانی نوشته‌ها

هجوم دوبارۀ اجنه به دنیای ما قسمت 1

هجوم دوبارۀ اجنه به دنیای ما قسمت 1

هزاران سال پس از پایان عصر سلیمانی و جمع آوری غائلۀ هجوم جنیان به جهان انسانها و تلاش و مجاهدت بی نظیر حضرت سلیمان نبی در مدیریت  حضور اجنه ، بار دیگر شاهد هجوم جنیان به زندگی انسانها می باشیم.
برچسب‌ها